Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy perustettiin 18.11.1993 hallinnoimaan Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n järjestämättömiä luottoja sekä realisoimaan muuta omaisuutta.

 
 Tehtäviä hoitavat yhtiöt jakautuivat 30.6.1999 kiinteistö- ja perintäyhtiöiksi. Kiinteistöyhtiöstä muodostui osa silloista Kapiteeli– konsernia ja Arsenal jatkoi perintäyhtiönä.

 
 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal ja sen tytäryhtiöt myivät pääosan saatavistaan vuosina 2000 – 2003 toteutetuilla saatavakaupoilla.

 
 Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2003 päätti yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.10.2003 lukien.

 
 Selvitystilan aikana yhtiön toiminta on keskittynyt jäljellä olevan saatavakannan perintään, omaisuuden realisointiin, oikeudenkäyntien hoitoon ja edunvalvontaan konkurssipesissä.

 
 Osana toiminnan alasajoa Omaisuudenhoito Arsenal Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.6.2012 hyväksyi sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy sulautuu tytäryhtiöönsä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:öön. Sulautuminen on rekisteröity 31.10.2012. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy jatkaa toimintaansa nimellä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy.

 
 Yhtiön selvitysmiehenä toimii varsinaisen yhtiökokouksen 21.6.2017 päätöksellä asianajaja Jarmo Henriksson.